Farkas Kaland Oktatás a Veresegyházi Medveotthonban

További információ a Farkasok Magyarországon honlapon!

Kiemelt támogatóink: 

Magunkról

„...az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége...” (Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. preambulumából) Alapítványunk 1990-ben jött létre 3 magánszemély kezdeményezésére. Az Alapítvány lelke és motorja Friwaldszky Márta volt, 1997. évi haláláig. Az alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli. A kuratórium tagjai feladataikat szabadidejükben, a legcsekélyebb ellenszolgáltatás nélkül látják el. Az Alapítványnak egy fizetett alkalmazottja van, munkánkat önkénteseink segítik. Tevékenységünk eredményeképpen országosan ismert és elismert állatvédő szervezet lettünk. Tagjai vagyunk az Állatvédelmi Világszövetség-nek (WSPA) és az Angol Királyi Àllatvédő Egyesületnek (RSPCA) ahonnan nagyon sok ötletet és segítséget kapunk. Szervezetünk közismertsége arra kötelez minket, hogy nyilvánosság elé tárjunk és felvállaljunk, beszéljünk olyan akkut vagy akár „szőnyeg alá söpört”, de ettől még nem kevésbé fontos állatvédelmi problémákról, melyek megoldást sürgetnek. Ezt a célt szolgálják folyamatos sajtómegjelenéseink, véleményalkotásunk, jogsegélyszolgálatunk, oktatóprogramunk és nem utolsósorban, a 2009. január 1.-től saját költségünkön létrehozott Civil Állatvédelmi Ombudsman-i hivatal.

Jogtár

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól

Az Európai Parlament és a Tanács 1523/2007/EK rendelete ( 2007. december 11. ) a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról EGT-vonatkozású szöveg

Magyarország Alaptörvénye - 2011. 04. 25.

Módosított állatvédelmi törvény mely hatályos 2011.01.01 től

29/1998. (IV. 30.) FM rendelet a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek

A BIZOTTSÁG 865/2006/EK RENDELETE (2006. május 4.)
a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről
szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 407/2009/EK RENDELETE (2009. május 14.)
a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

Állatgyógyászati készítményekről szóló rendelet

AZ EURÓPAI TANÁCS 3254/91/EGK RENDELETE
(1991. november 4.)
a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvassal vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról

Szakmai ajánlás a T61 injekció alkalmazására vonatkozóan

178/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY: hatályos 2010. január 15-étől

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról


Elnöki tájékoztató állatorvosoknak veszettség elleni oltásról

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

 

Facebook