Farkas Kaland Oktatás a Veresegyházi Medveotthonban

További információ a Farkasok Magyarországon honlapon!

Kiemelt támogatóink: 

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól

Az Európai Parlament és a Tanács 1523/2007/EK rendelete ( 2007. december 11. ) a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról EGT-vonatkozású szöveg

Magyarország Alaptörvénye - 2011. 04. 25.

Módosított állatvédelmi törvény mely hatályos 2011.01.01 től

29/1998. (IV. 30.) FM rendelet a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek

A BIZOTTSÁG 865/2006/EK RENDELETE (2006. május 4.)
a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről
szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 407/2009/EK RENDELETE (2009. május 14.)
a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

Állatgyógyászati készítményekről szóló rendelet

AZ EURÓPAI TANÁCS 3254/91/EGK RENDELETE
(1991. november 4.)
a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvassal vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról

Szakmai ajánlás a T61 injekció alkalmazására vonatkozóan

178/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY: hatályos 2010. január 15-étől

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról


Elnöki tájékoztató állatorvosoknak veszettség elleni oltásról

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

 

Facebook