Farkas Kaland Oktatás a Veresegyházi Medveotthonban

További információ a Farkasok Magyarországon honlapon!

Kiemelt támogatóink: 

Érdemlista

Az ÉRDEMLISTA fogalmát tavaly karácsony előtt hirdettük meg egy levél kíséretében azon terméktanácsok felé melyek gazdasági haszonállatokkal, dolgoznak, azért karácsonykor mert ez a bevásárlási időszak remek alkalom arra, hogy a nagy vásárlási láz miatt a terméktanácsok nagyobb számban szállítanak „termelnek „hazai és külföldi piacra:

 

Tisztelt Terméktanácsok!

 

Karácsony közeledtével alapítványunk szükségét érzi ahogyan egész
évben, a szezonális élőállat-szállítmányok transzportjára való
figyelem felhívásnak. A belföldi és hazánkon áthaladó szállítmányok
ellenőrzése 2004 óta megoldatlan, amióta az európai unió tagja
lettünk. Az ellenőrizetlenségre és a rossz szállítási körülményekre
következetesen 3 éve hívjuk fel az illetékesek figyelmét és tisztában
vagyunk vele, a megoldás sokáig várat még magára.
Szándékaink szerint decemberben, kiemelkedően közhasznú civil
szervezetként, magánkezdeményezési formában ellenőrzéseket fogunk
tartani belföldön, közutakon, pihenőkben. Szükség esetén a hatóságokat
is bevonjuk az ellenőrzésbe.
Célunk a valós helyzet feltárása és a nyilvánosság felé való kommunikálás.

Ellentétben más szervezetekkel nem feketelistázunk, hanem bevezetjük
az ÉRDEMLISTA fogalmát, hogy pozitív képet adjunk és kommunikáljunk
mind a külföldi, mind a belföldi vásárlók felé, hogy melyek azok a
szállíttató- és szállítócégek, akik betartják az uniós előírásokat.


A további sikeres együttműködés reményében kérjük a Tisztelt
Terméktanácsot, hogy hívják fel a képviseletük alá tartozó gazdasági
egységek figyelmét az etikus uniós irányelvek betartatására.


Budapest, 2009. november.25.


 

Elsőként a Nyúl Terméktanács egy körlevélben értesítette tagjait felhívásunkról:

Tisztelt Elnökségi Tagok!

 

 

Felhívom minden érintett tenyésztő, forgalmazó és vágóhíd figyelmét, hogy a mellékelt levélben foglaltak alapján különös figyelmet fordítsanak a nyúl élőállat rakodásával, szállításával kapcsolatosan.

 

Különös figyelmet fordítsunk arra, hogy:

- a telep megfeleljen a közösségi állategészségügyi szabályoknak betartására,

- a telep rendszeres hatósági állatorvosi felügyelet alatt álljon,

- a szállítást megfelelő állategészségügyi bizonyítvány kísérje,

- a telep, régió nem álljon korlátozás alatt

- a forgalmazó és élőállat-szállító állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás által regisztrálva legyen, ugyancsak engedélyeztetni kell az élőállat-szállító gépjárműveket is,

- az élőállat berakodás szabályaira: istállóból kirakodás, szállítójárműre felrakodásnál

- az állatok szállításkori védelme: védelem az eső és hideg ellen biztosítva legyen

- stb…

 

Tisztelt érintettek, kérek mindenkit, hogy az állategészségügyi feltételeken kívül, az élőállat-szállításra és egyéb állatvédelmi követelmények betartására fokozott figyelmet fordítsunk a várható ellenőrzés időszakában.

Vecsés, 2009. november 26.

 

Tisztelettel:

 

 

Juráskó Róbert

NYTT elnök

 

A Tetrabbit KFT bajai telepén tartottunk ellenőrzést:

MR1 Hajnaltáj című műsor :        2010.01.04 05:33 - 06:00

 

 Haltermelők Országos Szövetsége és Terméktanácsa (Haltermosz) szintén felvették velünk a kapcsolatot egyetértésüket kifejezve.

Több fontos kérdésben kezdünk tárgyalásokat a jogi szabályozás irányában.

Meghívás

Meghívást kaptunk Tiszakécskére Szántó István vállalkozó új nagyrész EU.-s pénzből épült minden értelemben korszerű francia technológiát átvevő és állatjólétet alkalmazó libatelepére.

Bejárhattuk a telepet, megismerhettük a technológiát annak ellenére, hogy állatvédők vagyunk. Nem kellet rejtett kamera, felvehettünk mindent, fényképezhettünk

Dr.Font Sándor adta át a telepet aki egyetértett kezdeményezésünkkel.

Felvetődött ekkor egy civil Audit ellenőrzés gondolata ezen a telepen úgy ahogyan a Tetrabbit KFT nél /nyúltenyésztőknél/.

Ez a módszer az EU nyugati tagállamaiban és az USA-ban már jól bevált,
hiszen a vásárlók tudatossá tétele állatvédelmi szempontból ezekben az
országokban régóta fontos. Az állatvédelem egyik alapelve, hogy a
kényszertakarmányozást, így a libamáj hízlalását nem szabad elfogadni
nagyüzemi szinten, de a Fehérkereszt Állatvédő Liga ezt két okból mégsem
bojkottálja. Egyrészt, mert az 1998-as magyar állatvédelmi törvény nem
tiltja kifejezetten a liba- és a kacsatömést (nem tekinti
kényszertakarmányozásnak), és ennek megfelelően a 32/1999-es FVM-rendelet
sem. Másrészt, a realitásokat figyelembe véve, azokat a módszereket
támogatjuk, melyekkel elérhető, hogy az állatok a lehető legkisebb stresszt
éljék át életük során. Ha pedig ez utóbbi megteremthető egyes nagyüzemi
állattartó telepeken – még ha a végcél az állatok levágása is –, nem
minősíthetjük a nagyüzemi állattartók teljes körét állatkínzónak.
Fontos szempont a helyes kommunikáció és a közvetlen kapcsoltat
megteremtése a tenyésztőkkel, a nagyüzemi állattartókkal. A Föld 7
milliárdhoz közelítő népességszáma kikényszeríti belőlünk mindezt, és azt a
kérdést: lehet-e nagyüzemi szinten az állatjólléti feltételek 100%-át
biztosítani? E kérdés feltevése nemcsak állatvédelmi, hanem
állategészségügyi szempontból is nélkülözhetetlen. Nem szabad ezt a
problémát az „együnk – ne együnk húst” polemizálás szintjére emelni,
ismerve a népességadatokat! Mindenkinek szuverén döntése kell, hogy legyen
a válasz, hiszen éhező társadalmakkal nagyon nehéz bolygónkon a
fenntartható fejlődést garantálni.
Amit mi tehetünk Magyarországon az általános állatvédelemben, meg kell
tenni nagyüzemi szinten is az állatokért. A megannyi ok közül csak egyet
említve: amennyiben pl. Kínára tolódik el a világ mezőgazdasági haszonállat
tenyésztésének a súlypontja, és ott "állítják" elő Európának az alapvető
élelmiszerek többségét, sem az állatjóléti, sem az állategészségügyi
szempontok nem lesznek az európai, így a magyar mércével mérhetők. Nekünk
és utódainknak pedig el kell majd fogadnunk egy nagyrészt ismeretlen
állattenyésztői és húsfeldolgozói kultúrával rendelkező, távoli ország
diktálta húspiac feltételeit.

Libatelep - Tiszakécskén

{wmv}liba{/wmv}

{flv}1216_liba{/flv}

Megjelenésünk a Hír TV-ben:

{wmv}zoldovezet_20_01_10{/wmv}

Facebook