Köszönjük a Norvég Civil Alapnak és az Ökotárs Alapítványnak, hogy idén alapítványunk a Fehérkereszt Állatvédő Liga kiemelten közhasznú szervezet, „Az állatbántalmazás és a társadalmi erőszak összefüggései” címen készülő kutatási anyagunkra kaptuk meg a pályázati lehetőséget.
Neves klinikai szakpszichológusok, pszichológusok, gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, biológusok, kriminalisztikai, büntetés-végrehajtási és jogász szakemberek bevonásával, átfogó társadalmi képet kívánunk adni az összefüggések alátámasztása érdekében.
Tanulmányunk célja, hogy az emberi társadalom eddig fel nem tárt és a családon belüli erőszakkal rokon összefüggéseket mutató, az állatkínzásokig is eljutó emberi magatartások, más élethelyzetek, különböző társadalmi csoportok által megfogalmazott tényezőiről látleletet adjon.
A kutatás eredményeit minden jogalkotó, jogalkalmazó és közigazgatási szereplő, valamint a társadalom lehető legszélesebb rétegeivel ingyenesen megismertetjük.